YLE – Cambridge Young Learners English Tests

Young Learners İngilizce Sınavları, 7 – 12 yaş arası İngilizce öğrenimi gören çocukların İngilizce seviyesini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Üç düzeyden oluşur: Starters, Movers ve Flyers. Sınavlar dilin doğru ve anlamlı kullanımını göstermeyi, beceriyi doğru ve adil olarak ölçmeyi, uluslararası sınavlara ilişkin olumlu etki yaratmayı ve etkin öğrenme ve öğretme yöntemlerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.  Sınavın her bölümü üç kısımdan (Okuma ve Yazma, Dinleme ve Konuşma) oluşur.
Bu kısımların hepsi tam renkli ve göze hoş görünür resimlerle donatılmıştır.

En yüksek seviye olan Flyers, KET sınavına yakın düzeydedir. KET’e geçişte uygun bir köprüya da daha ileri yaştaki öğrencilerin girdiği PET’e giden yolda atacağı bir aşama görevi görmektedir. Sınavlara ilişkin detaylı bilgiler Cambridge ESOL’dan elde edilebilir ve renkli sınav örnekleri Publications Unit’ den satın alınabilir.

Okuma ve Yazma


Kalem ve kâğıt kullanılan bu sınav 20 dakika (Starters) ila 40 dakika (Flyers) sürmektedir. Metinler kısadır ve sınırlı sayıda kelime ve dilbilgisi kuralı içerir. Adaylar basit işlemler yapar (seçme ve işaretleme, boşluklara kelime ve cümle yazma veya açık uçlu sorulara cevap verme gibi) yapar. Sınav kâğıtları değerlendirilmek üzere Cambridge ESOL’a gönderilir

Dinleme


Bu da kalem ve kâğıt kullanılarak yapılan bir sınavdır ve 20 dakika (Starters ve Flyers) ve 25 dakika (Movers) sürmektedir. Okuma ve Yazma bölümünde olduğu gibi, metinler kullanılan dil açısından sınav esaslarında belirtilen biçimde sınırlı tutulmuştur. Adaylar çocuk ve yetişkinlerin yer aldığı kısa bir diyalogu dinler ve basit işlemler yapar (çizgi çizme, seçme, eşleştirme ve renklendirme gibi) yapar. Sınav kâğıtları değerlendirilmek üzere Cambridge ESOL’a gönderilir. 

 Konuşma

Bu kısım 5 ila 10 dakika sürer ve aday bu konuda tecrübeli ve eğitimli bir sınav görevlisi ile yüz yüze görüşür. Çocuklar, sınav görevlisinin gösterdiği görsel malzemelere göre karşılık verip, kendileri hakkında basit bilgiler verirler

 
Forum  |  Duyurular  |  Sınav Sonuçları   |  Hakkımızda  |  iletişim
Copyright © ARTİDİL, 2001-2009. All Rights Reserved