ARTI DİL Yazılım Departmanı'nın hazırlamış olduğu seviye tespit sınavıyla, öğrencilerin düzeyleri hatasız bir şekilde bilgisayar üzerinden belirlenmektedir

SINAV NELERİ ÖLÇER
Okuma nalama Dinleme anlama Dil bilgisini ölçer program çok kapsamlı bir program çok kapsamlı bir soru bankasından yararlanmakta ve her bir test eşsiz olduğu için kopya çekme riski en aza indirilmiştir

YARARLARI
İş hayatı çerçevesinde güvenilir ve amaca hizmet eden yabancı dil sınavları
Şirketin özel ihtiyaçlarına uygun sınavlar
Sınav sonuçlarının çok kısa zamanda teslimi
Sonuçların yorumlanması için gerekli açıklamalar ve bilgiler
Dil seviyesi ölçme, değerlendirme ve yabancı dil ihtiyacı içinuygun stratejiler konusunda şirkete tavsiyeler

 
Forum  |  Duyurular  |  Sınav Sonuçları   |  Hakkımızda  |  iletişim
Copyright © ARTİDİL, 2001-2009. All Rights Reserved