Sınava başvurunun başlama ve bitiş tarihleri nedir?

Başvuru tarihleri basın-yayın organları ve ÖSYM’nin internet sayfasındaki basın duyuruları ile ilgililere duyurulmaktadır.

Başvuru evrakını nereden ve nasıl alabilirim?

Sınava başvuracak adaylar, önce basın yoluyla verilen ilanlarda ve ÖSYM’nin internet sayfasındaki basın duyurularında belirtilen tarihler arasında sınav ücretini ilgili banka şubesine gidip T.C. Kimlik Numaralarını (yabancı uyruklu adaylar hariç), ad ve soyadı bilgilerini vererek yatırırlar. Sonra bu ücreti yatırdıklarını gösteren Sınav Ücreti Banka Dekontunu, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlükleri veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ikamet edenler ise "Bedrettin Demirel Cad. No:101, Lefkoşa/KKTC" adresindeki ÖSYM Temsilciliğinde görevli personele göstererek Başvurma Belgesi ve KPDS Kılavuzundan oluşan başvuru evrakını alırlar.

Sınav için ne kadar ücret yatırmam gerekiyor?

Sınav ücreti her dönem için yeniden belirlenmekte ve ilgili dönemin kılavuzunda belirtilmektedir.

Başvurma Belgesini nereye teslim edeceğim?

Adaylar Başvurma Belgesi ile sınav ücretini yatırdıklarını gösteren Sınav Ücreti Banka Dekontunu, Başvuru Evrakını aldıkları İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne teslim edeceklerdir.

Sınav ne zaman ve nerede yapılacak?

Sınav her yıl Mayıs ve Kasım aylarında, Ankara ve Lefkoşa'da yapılmaktadır. Sınav tarihi, KPDS Kılavuzunda, basın-yayın organları ve ÖSYM’nin internet sayfasındaki basın duyuruları ile ilgililere duyurulmaktadır.

Sınava kaç kişi giriyor?

Sınavına her dönem yaklaşık 25.000 aday katılmaktadır.

Sınavda ne gibi sorular çıkacak ve nereden soru sorulacaktır?

Almanca, Fransızca ve İngilizce'den yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli testler kullanılır. Test hazırlanan dillerde yapılan sınavlarda; kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunmaktadır. Diğer dillerde sınav, test hazırlanabildiği takdirde bu yolla, test hazırlanamadığı takdirde, Türkçeye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgem gelmedi. Ne yapmam gerekir?

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, sınav kılavuzunun sonunda verilen Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile ÖSYM'ye başvurarak bu belgenin yenisini çıkartabileceklerdir. Adayların yenisini çıkartmak istedikleri her belge için sınav kılavuzunda belirtilen ücreti ilgili hesaba yatırmaları gerekmektedir. Sınava bir hafta kalıncaya kadar ÖSYM’ye ulaşan dilekçeler işleme konur. Sınava bir haftadan daha az bir süre kaldığında bu belgeler posta ile gönderilmez, sadece şahsen başvurularak alınabilir. Dilekçeyle başvurma yoluna gidecek adayların zamanı iyi hesaplamaları, cevabın kendilerine sınavdan önce ulaşıp ulaşmayacağını iyice düşünmeleri ve buna göre hareket etmeleri yararlarına olacaktır.

Sınav sonucumu nasıl öğrenebilirim?

Sınav sonuçları adayların adreslerine postalanmaktadır. Ayrıca sonuçlar ÖSYM’nin internet sayfasından da T.C. Kimlik Numaraları kullanılmak suretiyle öğrenilebilir.

Sınav sonucunun tekrar incelenmesi için ne yapmam gerekir?

Adaylar sınav sonuçlarının tekrar incelenmesini, Sınav Sonuç Belgesinin adaylara gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ÖSYM’den yazılı olarak, sınav kılavuzunun sonuna eklenmiş Genel Amaçlı Dilekçe Örneği'ni kullanarak isteyebilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı ilgili hesaba sınav kılavuzunda belirtilen ücreti yatırdıklarını gösteren makbuzu dilekçelerine eklemeleri gereklidir.

Yatırdığım sınav ücretinin iadesini istiyorum, ne yapmam gerekir?

Sınav kılavuzunda da belirtildiği gibi; Başvurma Belgesini teslim etmeyen; başvurusu geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

 

 
Forum  |  Duyurular  |  Sınav Sonuçları   |  Hakkımızda  |  iletişim
Copyright © ARTİDİL, 2001-2009. All Rights Reserved