ARTI DİL'de genel amaçlı yabancı dil kursları her biri 48 saatten devam eden 12 kurdan oluşur. Dönem başında seviye tespit sınavına giren öğrenciler kendilerine uygun seviyedeki diğer kursiyerlerle birlikte derslere başlar. ARTI DİL Yazılım Departmanı'nın hazırlamış olduğu seviye tespit sınavıyla, öğrencilerin düzeyleri hatasız bir şekilde bilgisayar üzerinden belirlenmektedir. Bunun için özel olarak hazırladığımız seviye tespit sınavıyla öğrencilerin dil bilgisi, okuma ve dineleme-anlama becerileri ölçülür. Öğrenciler sınav sonuçlarına göre kendileriyle eş düzeyde olan diğer kursiyerlerle aynı sınıfa yerleştirilir. Sınav tamamen bilgisayar tarafından yapıldığı için yanılma payı minimum düzeydedir.

Dört temel beceriye (okuma- yazma – konuşma – dinleme) eşit ağırlık verilen Kurslarımızda tek bir yönteme bağlı kalınmayıp, dil öğretiminde geçerliliği kanıtlanmış pek çok yöntemin bir araya getirilmesinden oluşan, kalıplar içine sıkışmayıp esnek yaklaşımı temel alan bir yol izlenmektedir. Uygulanan yöntemler yaş, ilgi alanı ve eğitim farklılıklarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Öğretim dönemi boyunca öğrencilerimizin öğrendikleri dili etkili biçimde konuşup yazmasını sağlamak için klasik öğretim metodlarının yanısıra görsel ve işitsel araçlardan ve özellikle de bilgisayar teknolojisinden azami oranda faydalanmaktayız. Bu amaçla Artı Yabancı Dil Kursları son dönemde bilgisayar teknolojisine yaptığı yatırımlarla görsel ve işitsel çalışmaları etkili biçimde yapabilmek amacıyla interaktif tahtaları (akıllı tahta) kullanmaya başlamıştır.

İNGİLİZCE

Artı Yabancı Dil Kursları Antalya'da Cambridge Üniversitesi'nin yabancı dil sınavlarını düzenlemek üzere British Council 'i temsil eden ilk yabancı dil kursudur. Artı Yabancı Dil Kursu olarak bizler İngilizce müfredatımızı değiştirip öğrencilerimizi Cambridge ESOL sınavlarına hazır hale getirecek bir eğitim uygulamaya başladık.

ALMANCA

Uluslar arası geçerliliği kanıtlanmış öğretim metod ve kaynaklarıyla öğrencilerimizi GOETHE Enstitüsünün sınavlarına da hazır hale getirebilecek bir eğitim sunuyoruz.

RUSÇA

Daha çok dili günlük kullanım amacıyla öğrenmek isteyenlere ve turizm çalışanlarına yönelik olan Rusça programlarıyla öğrencilerimizi birkaç ayda Rusça konuşur hale getiriyoruz.

 
Forum  |  Duyurular  |  Sınav Sonuçları   |  Hakkımızda  |  iletişim
Copyright © ARTİDİL, 2001-2009. All Rights Reserved